Baukuh (*2004) Paolo Carpi (*1974) Silvia Lupi (*1973) Vittorio Pizzigoni (*1975) Giacomo Summa (*1976) Pier Paolo Tamburelli (*1976) Andrea Zanderigo (*1974)
On John Hejduk's Drawing for 'Fabrication': Energy, 1972
2018

Baukuh, On John Hejduk's Draiwng for 'Fabrication', 1972 – Drawing Matter

Baukuh (2004), Paolo Carpi (1974), Silvia Lupi (1973), Vittorio Pizzigoni (1975), Giacomo Summa (1976), Pier Paolo Tamburelli (1976) and Andrea Zanderigo (1974), On John Hejduk's Drawing for 'Fabrication': Energy, 1972, 2018. Model.